Profile cover photo
Profile photo
sanpatong wittayakom
43 followers
43 followers
About
Posts

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-12-09
70 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันพฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์2558 เวลา8.30น. ผู้อำนวยการสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการ รร.สันป่าตองวิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตรุษจีน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2558
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
งานข้าวเหนีวสันป่าตอง
25 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
เมื่อวันที่ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บำเพ็ฐประโยชน์ ระดับ ชั้น ม.1 - 3 จัดงาน Thank day ขึ้นที่บริเวณสนามบาส โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมที่ผ่านมา และระลึกถึงผู้มีพระคุณ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
กิจกรรมวัน Thank day ประจำปีการศึกษา 2557
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เข้าเยี่ยมชม โครงการรุงอรุณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเยี่ยมชมโครงการรุ่งอรุณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
79 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2558 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดงานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557 รุ่นเพชรพระราชาน ขึ้นเพื่อเป็นขวัญกำลังให้นักเรียนในการสอบโควตาพัฒนาภาคเหนือ 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2557
15 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
เมื่อวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 คณะลูกเสือ ม.2 เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว ฐานทับเรืือสัตทีบ จังหวัดชลบุรรี
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
ทัศนศึกษา ลูกเสือ ม.2
317 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558  เวลา 8.00 น. ผู้นำและ สมาชิกยุวกาชาดรร.สันป่าตองวิทยาคมร่วมพิธีสวนสนาม ณ สนามโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
เดินสวนสนาม กาชาด
166 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมทำบุญอาคาร และเปิดป้าย"อาคารวิทยาศาสตร์การอาหาร สุริยารังสรรค์" โดยมีนายภิญโญ จันทรวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานในพิธีและนายสุพล ประสารศรี เป็นผู้กล่าวรายงาน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
งานเปิดอาคาร สุริยารังสรรค์
256 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
วันศุกร์ที่16 มกราคม 2558 คณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมร่วมพิธีวันครู ของกลุ่มโรงเรียนกลุ่มดอยสัพพัญญู ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
งานวันครู กลุุ่มโรงเรียนกลุ่มดอยสัพพัญญู ประจำปีการศึกษา 2557
254 Photos - View album
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded