Dan tidak perlu ada paksaan dalam menjalani sebuah hubungan ,
Shared publiclyView activity