Profile

Cover photo
Ahmad Sadeghi
1 follower|2,380 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

Ahmad Sadeghi

Shared publicly  - 
 
 

بازهم رسوایی دیگر
این بار در اموزش و پرورش :
اموزش و پرورش استان خوزستان
شهرستان لالی
روستای جمال اباد
مدرسه شهید نادر جمالپور
گویی نظام جمهوری اسلامی گامی بلندتر ازخداوند برداشته و تعیین تکلیف میکند
از جمله انکه پسران باید از کودکی شروع به نماز خواندن بکنن
این طرح در مهدکودکها شروع و تا پایان عمر افراد با زور اجرا میشود .
واما داستان ما
چند روز قبل دبیر پرورشی دبستان شهید نادر مشغول یاد دادن اجباری نماز برای دانش اموزان بود که در حین اموزش وضوء صحیح به اشتباه به جای مسح سر ، ابتدا مسح بر رو پا را انجام داد ولی چون دانش اموزان از معلم خود زرنگتر و فهمیده تر بودن به معلم گوشزد کردن که اشتباه کرده و شروع به تمسخر معلم کردن
از انجایی که دانش اموزان پایه چهارم بودن و نمیتوانستن جلوی خندیدن خود را بگیرن ، با حمله وحشیانه معلم روبرو شدند
بعد از اینکه چند نفر از انها رو کتک زد به زرنگ ترین شاگرد کلاس حمله کرده و همانند ابوبکر بغدادی و شاید هم بدتر و وحشیانه تر از تمام اعضای داعش کودک بیچاره را مورد ضرب و شتم قرار داده و کودک را بر زمین انداخته و با لگدهای محکم به شکم و کمر و سر و صورت او ضربه زده و بعد که کودک از زمین بلند شده تا برای کمک گرفتن از بقیه معلمها به بیرون از کلاس برود ، همانند توپ فوتبال چنان لگدی به شکم بچه زده بود که به دیوار برخورد کرد و نقش بر زمین شد و یک ساعت بیهوش شد
با سروصدای بقیه دانش اموزان مدیر سر رسیده و کودک را نجات داد
که اگر دیر رسیده بود معلوم نبود کودک زنده بماند
از انجایی که معلمین پرورشی زیر نظر عقیدتی سیاسی و اطلاعات انتخاب میشوند و مورد حمایت انان هستن کسی حریف انان نمیشود و شکایت از انان ره به جایی نمیبرد

بعد از این اتفاق حتی یک نفر از طرف اموزش و پرورش ویا نهادهای دیگر برای دلجویی و یا گزارش و یا بررسی این اتفاق تا کنون مراجعه نکرده اند
رییس بی لیاقت اموزش و پرورش لالی هم که اصلا بیسوادتر از این حرفاست که بخواهد کاری بکند و مسولین شهرلالی و استان خوزستان هم که بی عرضگیهاشون بر کسی پوشیده نیست !
ای کاش این بچه اهل فلسطین بود
ای کاش این اتفاق در مدارس امریکا اتفاق می افتاد
ای کاش این اتفاق در زمان شاه سابق اتفاق افتاده بود
صدا و سیما چنان جنجالی بپا میکرد که بیا و ببین !!!!
از انجایی که پدر این دانش اموز کارگر ساده ای بیش نیست و برای امرار معاش به نقاط دورافتاده کشور رفته و هنوز پسرمعصوم خود را ندیده و کاری هم از دستش برنمیاید
نفت و گاز خوزستان و جنوب ، برای ابادانی اﻳﺮاﻥ بفروش میرسد و سهم خودمان از این ثروت جزفقرو محرومیت و کتک چیزی نیست !
از شما مردم عزیز خواهشمندم انقدر کپی کنید تا بدست وکیلی خبره و خیّر برسد که بتواند حق طفل معصوم را بگیرد ، یا در شبکه های خارجی پخش شود تا این بی فرهنگهای اموزش و پرورش رسوای عالم شوند .

نام دبیر پرورشی : پرویز غفاری
دانش اموز : حمیدرضا جمالپور😔
ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ اﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﻓﻘﻴﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ😔😔😔😔😔😔😔
 ·  Translate
7 comments on original post
1
Add a comment...

Ahmad Sadeghi

Shared publicly  - 
 
 

بازهم رسوایی دیگر
این بار در اموزش و پرورش :
اموزش و پرورش استان خوزستان
شهرستان لالی
روستای جمال اباد
مدرسه شهید نادر جمالپور
گویی نظام جمهوری اسلامی گامی بلندتر ازخداوند برداشته و تعیین تکلیف میکند
از جمله انکه پسران باید از کودکی شروع به نماز خواندن بکنن
این طرح در مهدکودکها شروع و تا پایان عمر افراد با زور اجرا میشود .
واما داستان ما
چند روز قبل دبیر پرورشی دبستان شهید نادر مشغول یاد دادن اجباری نماز برای دانش اموزان بود که در حین اموزش وضوء صحیح به اشتباه به جای مسح سر ، ابتدا مسح بر رو پا را انجام داد ولی چون دانش اموزان از معلم خود زرنگتر و فهمیده تر بودن به معلم گوشزد کردن که اشتباه کرده و شروع به تمسخر معلم کردن
از انجایی که دانش اموزان پایه چهارم بودن و نمیتوانستن جلوی خندیدن خود را بگیرن ، با حمله وحشیانه معلم روبرو شدند
بعد از اینکه چند نفر از انها رو کتک زد به زرنگ ترین شاگرد کلاس حمله کرده و همانند ابوبکر بغدادی و شاید هم بدتر و وحشیانه تر از تمام اعضای داعش کودک بیچاره را مورد ضرب و شتم قرار داده و کودک را بر زمین انداخته و با لگدهای محکم به شکم و کمر و سر و صورت او ضربه زده و بعد که کودک از زمین بلند شده تا برای کمک گرفتن از بقیه معلمها به بیرون از کلاس برود ، همانند توپ فوتبال چنان لگدی به شکم بچه زده بود که به دیوار برخورد کرد و نقش بر زمین شد و یک ساعت بیهوش شد
با سروصدای بقیه دانش اموزان مدیر سر رسیده و کودک را نجات داد
که اگر دیر رسیده بود معلوم نبود کودک زنده بماند
از انجایی که معلمین پرورشی زیر نظر عقیدتی سیاسی و اطلاعات انتخاب میشوند و مورد حمایت انان هستن کسی حریف انان نمیشود و شکایت از انان ره به جایی نمیبرد

بعد از این اتفاق حتی یک نفر از طرف اموزش و پرورش ویا نهادهای دیگر برای دلجویی و یا گزارش و یا بررسی این اتفاق تا کنون مراجعه نکرده اند
رییس بی لیاقت اموزش و پرورش لالی هم که اصلا بیسوادتر از این حرفاست که بخواهد کاری بکند و مسولین شهرلالی و استان خوزستان هم که بی عرضگیهاشون بر کسی پوشیده نیست !
ای کاش این بچه اهل فلسطین بود
ای کاش این اتفاق در مدارس امریکا اتفاق می افتاد
ای کاش این اتفاق در زمان شاه سابق اتفاق افتاده بود
صدا و سیما چنان جنجالی بپا میکرد که بیا و ببین !!!!
از انجایی که پدر این دانش اموز کارگر ساده ای بیش نیست و برای امرار معاش به نقاط دورافتاده کشور رفته و هنوز پسرمعصوم خود را ندیده و کاری هم از دستش برنمیاید
نفت و گاز خوزستان و جنوب ، برای ابادانی اﻳﺮاﻥ بفروش میرسد و سهم خودمان از این ثروت جزفقرو محرومیت و کتک چیزی نیست !
از شما مردم عزیز خواهشمندم انقدر کپی کنید تا بدست وکیلی خبره و خیّر برسد که بتواند حق طفل معصوم را بگیرد ، یا در شبکه های خارجی پخش شود تا این بی فرهنگهای اموزش و پرورش رسوای عالم شوند .

نام دبیر پرورشی : پرویز غفاری
دانش اموز : حمیدرضا جمالپور😔
ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ اﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﻓﻘﻴﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ😔😔😔😔😔😔😔
 ·  Translate
7 comments on original post
1
Add a comment...

Ahmad Sadeghi

Shared publicly  - 
 
 

بازهم رسوایی دیگر
این بار در اموزش و پرورش :
اموزش و پرورش استان خوزستان
شهرستان لالی
روستای جمال اباد
مدرسه شهید نادر جمالپور
گویی نظام جمهوری اسلامی گامی بلندتر ازخداوند برداشته و تعیین تکلیف میکند
از جمله انکه پسران باید از کودکی شروع به نماز خواندن بکنن
این طرح در مهدکودکها شروع و تا پایان عمر افراد با زور اجرا میشود .
واما داستان ما
چند روز قبل دبیر پرورشی دبستان شهید نادر مشغول یاد دادن اجباری نماز برای دانش اموزان بود که در حین اموزش وضوء صحیح به اشتباه به جای مسح سر ، ابتدا مسح بر رو پا را انجام داد ولی چون دانش اموزان از معلم خود زرنگتر و فهمیده تر بودن به معلم گوشزد کردن که اشتباه کرده و شروع به تمسخر معلم کردن
از انجایی که دانش اموزان پایه چهارم بودن و نمیتوانستن جلوی خندیدن خود را بگیرن ، با حمله وحشیانه معلم روبرو شدند
بعد از اینکه چند نفر از انها رو کتک زد به زرنگ ترین شاگرد کلاس حمله کرده و همانند ابوبکر بغدادی و شاید هم بدتر و وحشیانه تر از تمام اعضای داعش کودک بیچاره را مورد ضرب و شتم قرار داده و کودک را بر زمین انداخته و با لگدهای محکم به شکم و کمر و سر و صورت او ضربه زده و بعد که کودک از زمین بلند شده تا برای کمک گرفتن از بقیه معلمها به بیرون از کلاس برود ، همانند توپ فوتبال چنان لگدی به شکم بچه زده بود که به دیوار برخورد کرد و نقش بر زمین شد و یک ساعت بیهوش شد
با سروصدای بقیه دانش اموزان مدیر سر رسیده و کودک را نجات داد
که اگر دیر رسیده بود معلوم نبود کودک زنده بماند
از انجایی که معلمین پرورشی زیر نظر عقیدتی سیاسی و اطلاعات انتخاب میشوند و مورد حمایت انان هستن کسی حریف انان نمیشود و شکایت از انان ره به جایی نمیبرد

بعد از این اتفاق حتی یک نفر از طرف اموزش و پرورش ویا نهادهای دیگر برای دلجویی و یا گزارش و یا بررسی این اتفاق تا کنون مراجعه نکرده اند
رییس بی لیاقت اموزش و پرورش لالی هم که اصلا بیسوادتر از این حرفاست که بخواهد کاری بکند و مسولین شهرلالی و استان خوزستان هم که بی عرضگیهاشون بر کسی پوشیده نیست !
ای کاش این بچه اهل فلسطین بود
ای کاش این اتفاق در مدارس امریکا اتفاق می افتاد
ای کاش این اتفاق در زمان شاه سابق اتفاق افتاده بود
صدا و سیما چنان جنجالی بپا میکرد که بیا و ببین !!!!
از انجایی که پدر این دانش اموز کارگر ساده ای بیش نیست و برای امرار معاش به نقاط دورافتاده کشور رفته و هنوز پسرمعصوم خود را ندیده و کاری هم از دستش برنمیاید
نفت و گاز خوزستان و جنوب ، برای ابادانی اﻳﺮاﻥ بفروش میرسد و سهم خودمان از این ثروت جزفقرو محرومیت و کتک چیزی نیست !
از شما مردم عزیز خواهشمندم انقدر کپی کنید تا بدست وکیلی خبره و خیّر برسد که بتواند حق طفل معصوم را بگیرد ، یا در شبکه های خارجی پخش شود تا این بی فرهنگهای اموزش و پرورش رسوای عالم شوند .

نام دبیر پرورشی : پرویز غفاری
دانش اموز : حمیدرضا جمالپور😔
ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ اﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻴﮕﻨﺎﻩ ﻓﻘﻴﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ😔😔😔😔😔😔😔
 ·  Translate
7 comments on original post
1
1
Add a comment...
Ahmad hasn't shared anything on this page with you.