Profile cover photo
Profile photo
Wasan Inta
About
Wasan Inta's posts

Post has attachment

:: ครูเชนดอทคอม | ครู กศน. | ข่าวสารครูนอกระบบ ::
http://www.nfempy.com/

นายวสันต์ อินทะ หรือ ครูเชน ครูหนุ่มที่มีความมุมานะขยันหมั่นเพียรสู้เพื่ออนาคต คือ นักศึกษา ที่เรียน กศน.อำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพไม่สามารถเรียนในระบบได้ เป็นคนที่ตั้งใจเรียน มีความขยัน หมั่นเพียรและมุมานะในการเรียนมาโดยตลอด นอกจากตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทุกโอกาสที่มีเวลาว่าง จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จึงทำให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จนได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ทุกปีการศึกษา และได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆมากมาย พอเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าทำงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา และได้ใช้เวลาว่าง ช่วงวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรี และได้พัฒนาตัวเองและสร้างผลงานด้าน ict มาเสมอ เช่น รางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ รางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และได้นำความรู้ความสามารถที่มาสอบได้ตำแหน่ง เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อำเภอเมืองพะเยา หลังจากรับตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน ได้คิดค้น นวัตกรรมเพื่อการศึกษาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือนักศึกษา โดยมีนายอดิสอน ขุ่ยคำ ผอ.กศน.อำเภอเมืองพะเยา เป็นที่ปรึกษาและค่อยให้การสนับสนุนในการจัดทำ ภายใต้การเรียนการสอนสมัยใหม่ในยุคออนไลน์ “การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาร์ทโฟน” และมีนายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา ได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านสมาร์ทโฟน และได้มอบหมายให้นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบ Application ที่สามารถติดตั้งได้ในระบบ Android และสามารถเข้าใช้งานได้อีกช่องทางหนึ่งที่เว็บไซต์ m.nfemp.com ระบบนี้ได้รวบรวมหนังสือเรียนของ กศน.ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกไว้ในระบบ มีระบบแบบทดสอบออนไลน์ ใบงาน ใบความรู้ออนไลน์ ช่องรายการ ETV ออนไลน์ ระบบบันทึกหนังสือว่าอ่านแล้ว ซึ่งการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้สมาร์โฟนนี้ สามารถใช้ได้ทั้งระบบสมาร์ทโฟนและโน๊คบุ๊ค นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก รวดเร็ว อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจาก สำนักงาน กศน. เชิญร่วมประชุม และออกแบบพัฒนาระบบเว็บไซต์ สำนักงาน กศน. และร่วมเป็นทีมงานพัฒนาระบบศูนย์สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Exam สำนักงาน กศน. อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนสอนออนไลน์ผ่านระบบสมาร์ทโฟน และรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องสารสนเทศต่างๆ ปัจจุบันเข้ารับตำแหน่งพนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และเก็บเงินซื้อบ้านเพื่อเป็นของขวัญให้กับป้า ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากไม่มีบ้านอยู่อาศัยต้องเช่าบ้านมาเป็น เวลา 10 กว่าปี อีกทั้งยังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นที่จะนำความรู้มาพัฒนา กศน.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษา กศน.ต่อไป

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded