Profile cover photo
Profile photo
Mai Nguyễn
An nhiên tự tại
An nhiên tự tại
About
Posts

Post has attachment
GIỚI THIỆU SÁCH: “40 DIỄN BIẾN QUAN HỆ TRUNG –VIỆT”
Đây
là cuốn sách do Quách Minh- một học giả Trung Quốc chủ biên. Cuốn sách mô tả mối
quan hệ Trung- Việt từ năm 1950 đến năm 1990 với góc nhìn từ phía các nhà nghiên
cứu Trung Quốc. Cuốn sách đề cập đến các sự kiện nổi bật trong quan hệ hai nước
trên một ch...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
GIỚI THIỆU SÁCH: “40 DIỄN BIẾN QUAN HỆ TRUNG –VIỆT”
Đây
là cuốn sách do Quách Minh- một học giả Trung Quốc chủ biên. Cuốn sách mô tả mối
quan hệ Trung- Việt từ năm 1950 đến năm 1990 với góc nhìn từ phía các nhà nghiên
cứu Trung Quốc. Cuốn sách đề cập đến các sự kiện nổi bật trong quan hệ hai nước
trên một ch...
Add a comment...

Post has attachment
VỀ BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC TIẾN HÀNH VỚI VIỆT NAM VÀO NĂM 1979
Tiến hành cuộc chiến tranh với Việt Nam vào tháng
2-1979, Trung Quốc tuyên bố đó là một chiến tranh “phản kích”, nhằm “đánh đuổi quân
Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc”. Ngay ngày 17 tháng 2, nhằm che đậy tính
chất xâm lược của cuộc chiến, trong bản tuyê...
Add a comment...

Post has attachment
VỀ BẢN CHẤT CUỘC CHIẾN TRANH TRUNG QUỐC TIẾN HÀNH VỚI VIỆT NAM VÀO NĂM 1979
Nguyễn
Thị Mai Hoa Tiến hành cuộc chiến tranh với Việt Nam
vào tháng 2-1979, Trung Quốc tuyên bố đó là một chiến tranh “phản kích”, nhằm “đánh
đuổi quân Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc”. Ngay ngày 17 tháng 2, nhằm che
đậy tính chất xâm lược của cuộc ch...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
GIỚI THIỆU SÁCH: CHINESE MILITARY STRATEGY IN THE THIRD INDOCHINA WAR
[TIẾP THEO] Như một đường dẫn đến
mục tiêu làm sáng tỏ chiến lược của Quân đội Trung Quốc trong cuộc chiến tranh Trung
– Việt, Edward O'Dowd phân tích và chỉ ra ba nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến
tranh này: 1- Việc Việt Nam đưa quân vào Campuchia; 2- ...
Add a comment...

Post has attachment
GIỚI THIỆU SÁCH: CHINESE MILITARY STRATEGY IN THE THIRD INDOCHINA WAR
(Tác giả: Edward
O'Dowd, Nxb. Routledge, 2007 ) Cuốn sách là một nỗ lực
nhằm tiếp tục bổ sung thêm những nhận thức mới về chiến lược, chiến thuật mà Quân
đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLA) sử dụng trong các cuộc chiến tranh mà
trọng tâm là hoạt động qu...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU
      Nguyễn Thị Mai Hoa (Trích dịch từ trang 498-501 của cuốn sách: Memoirs of Nikita
Khrushchev: Volume 3: Statesman (1953–1964), Penn State University Press; 1
edition, June 20, 2013)            Khrushsev  viết về Hồ Chí Minh và về Hội nghị Genève       ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded