کمپانی Valve در تاریخ 26 شهریور بروزرسانی جدیدی را برای بازی کانتر استرایک گلوبال آفنسیو منتشر نمود. مهمترین ویژگی این بروزرسانی، تغییر صدای اسلحه های AWP, SSG 08, G3SG1 و SCAR-20 بود.
Shared publicly