**"יוחק בספר לזכרון עולם"* - מכתב מרגש שנכתב מעומקא דליבא ערב יום הכיפורים מכבוד האדמו"ר למרת אמו הרבנית זרי תליט"א*
למרת אמי הצדקת, רבת המעלות עטרת תפארת לראשי.  הנה
כותבים אנו שורות אלו בבקשה שתשתדלי להעתיר בעדי ביום הכיפורים הזה ובעד
כל הקהילה הקדושה, ואל תצערי עצמך עלינו מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה, כי
לתיקון שלחני אלוקים. ובעזרת החונן לאדם דעת, משיגים השגות עצומות...
Shared publicly