המשגיח ר' דן סגל: מרן הגראי"ל שטיינמן אמר לי לא לקחת כסף ממקורות ממשלתיים זו הסיבה לאי ההצלחה בישיבות
לאחר חודשים של עיכוב במשכורות אברכי כולל 'עטרת שלמה' המשגיח, הגה"צ רבי דן
סגל נשא דברי חיזוק בהיכל הכולל שם עודד את אברכי הכולל במילים חמות. בתוך דבריו חשף המשגיח את הוראת מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן, "לפני הרבה שנים
היו קשיים בכולל שלי, פתאום בא חבר כנסת ז"...
Shared publicly