רוב העופות מהכשר הבד"ץ 'העדה החרדית' טריפות מדאורייתא
מאת עדה'ניק הנושא של הבעיות בעופות של העדה החרדית (שמזריקים החיסון בשוק על מקום צומת הגידין) התחילה להתדרדר אחרי
שניסו כל דרך להשתיק את הפרשה ולהגיד שאין שום בעיות ושהכל מתנהל טוב
וכו', ושכל הרבנים האוסרים (שהם מומחים אמיתיים בטריפות) יש להם נגיעות
וכסף ...
Shared publicly