מפה ומשם
האיש יושבע ב20 לינואר. יהיה בן 70 ושבעה חודשים ושבעה ימים, השנה היא תשע"ז= 777
Shared publicly