Profile cover photo
Profile photo
חיים שאולזון
860 followers
860 followers
About
חיים's posts

Post has attachment
ה'בית ישראל' - רבי של פעם
אוהבים לקרא היסטוריה, אני אוהב להיזכר בהם, היו אלו ימים יפים כאלו שלא רואים בימינו, ובשורות אלו אשתף אותכם בחוויות  שלי מ'הבית ישראל' אותו הכרתי כמעט מיומי הראשון עלי אדמות עד ליום פטירתו גרתי במרחק קצר מאוד מבית המדרש של גור, גרנו ברחוב צפניה, ובית המדרש ש...

Post has attachment
בשבוע הבא היארצייט של מרן ראש הישיבה הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל מי שנרדף במשך שנים על ידי הרב שך ותלמידיו ששפכו את דמו ודם משפחתו
איך אמר ר' חיים קנייבסקי שחייבים לכתוב את האמת זו צריכה להתפרסם ואין להירתע מאף אחד. אני מכבד את דבריו ובקרוב יופיע סידרה של ספרים בשם 'פלגש בגבעה' ששם נרכז את החומר על חייו של הרב שך, כאן נמצא את האמת כמות שהיא ולא אותם שקרים שהפכו להיות האמת של אנשי הרב ש...

Post has attachment
התרגיל שעשה סימוניק דיסקין לתלמידי הרב שך הוא אמר שיעור מהאבי עזרי והם צעקו לו "עם הארצות"
מאת  תלמיד פוניבז' ראיתי את המאמר פצצת סירחון חלק ב' בו השוותם בין הספר ישועות דוד לאבי עזרי של הרב שך. אני
רוצה לספר לכם סיפור שהייתי עד לו בישיבה. בזמנו היה ויכוח בין התלמידים
איזה שיעור יותר טוב של ר' שמואל רוזובסקי או של ר' דוד  פוברסקי או של ר'
אליע...

Post has attachment
תמימים בחב"ד אל תהיו יותר 'תמימים' תבינו כי יש מי שמבקשים להפילכם לבור עמוק
לפני שבוע קיבלו ראשי ישיבות חב"ד מכתב לפיו הם מתבקשים להעביר פרטים שמות הבחורים הנוסעים לקבוצה של השנה הבאה, כותבים להם כי אין המכתב הזה מחייב הוא רק הכנה הם מבקשים לבדוק, זו דרך לקבל את כל השמות ומהר בדרך פשוטה, בתקוה כי במשך הזמן עד לקבוצה יפחידו את הבחור...

Post has attachment
מה ל'צניעות' ולסמים?
כל חמש דקות גירסה חדשה בפרשת הסמים והזוג באוקריינא, אני בכוונה לא עוסק בנושא מפני שהדברים סתומים. אבל מה שאין עוד ספק, כי מדובר בבישול, מישהו הכניס את הסמים למזוודה, ברגע של חולשה הסירו את העיניים מן המזוודות, ואז צלצלו והודיעו לשלטונות המכס באוקריינה כי מג...

Post has attachment
קינג המזרחיסט פרש על רקע של חילולי השבת החרדים לא מוותרים על התפנוקים
קורה משהו מדהים בירושלים, נציג המזרחי פרש מהקואליציה בגלל חילולי השבת בעיר, הוא קיוה כי פרישתו תגרום לזעזוע ועוד מן החרדים יילכו בעקבותיו ככה ייאלץ ראש העיר לעשות משהו לתקן לפחות קצת, מתברר כי אף אחד מן החרדים לא מוכן להצטרף לפרישה, לא מוותרים על התפנוקים ו...

Post has attachment
העקמימות המחבלית - גני ילדים על טהרת הקודש, ומה זה, שלא לקוחים מן המדינה - אבל ישיבות שם לוקחים
הם הכריזו על הקמת גני ילדים משלהם, תבא עליהם ברכה עדיף שיהיו למחבלים מוסדות משלהם ושלא יהיו תלויים באחרים, הם היו צריכים לעשות זאת לפני שנים וטוב מאוחר והעיקר שסוף סוף כל קבוצה מחנכת בדרכה שלהם, אבל שימו לב על מה הם הכריזו, כי גני הילדים יהיו על 'טהרת הקודש...

Post has attachment
מי הם מבזיו של הרב בעדני? - חוצפתם של דרעי ודוד יוסף לדחיקתו של הרב בעדני הצידה
הם מדברים על כבודו של הרב בעדני, אין מי שפגע בכבודו יותר מאשר היצורים ששמם אריה דרעי ודוד יוסף, שימו לב בכל הזדמנות מי הם הבולטים ב'מועצת חכמי התורה', לא עוד כפי שהיה הרב שלום כהן ראשון והרב בעדני שני צמוד לו, אלא הזיזו אותו הצידה, דוד יוסף שהצטרף רק אחרי פ...

Post has attachment
לא כבודו של הרב בעדני נפגע אלא כבודה של ש"ס נפגעה
לא היה זה סוד כי הרב בעדני לא אדם חזק, ראינו זאת בכמה מקרים היכן שהוא
היה צריך להביע עמדה חזקה ולהיאבק על עמדותיו הוא נכנע לאיומים מגבוה, עצם
העובדה שהוא נאלץ לעלות לשידור רדיו לדבר נגד 'קול ברמה' אין הוכחה טובה
מזו כי הוא אדם חלש, הציבור כציבור רואה כבר...

Post has attachment
כבודה של ש"ס חשוב ליצחק יוסף אבל כבוד הציבור החרדי וכבוד החיילים הדתיים הסובלים כלל לא חשובים לו
זה זועק לשמים מוכיח עד לאיזו מידת השחתה הוא הגיע, כששמע על מהומה בש"ס בענין הרב בעדני הוא נזעק והודיע כי הוא יכנס כינוס מחאה יזעק נגד ביזוי כבוד התורה, וזאת למרות שיום יום מבזים גדולי תורה וזה כלל לא מזיז לו, הפעם מדובר בש"ס, ולמרות שהוא הרב הראשי לישראל וא...
Wait while more posts are being loaded