Profile

Cover photo
โรงเรียน อนุบาลเพชรบุรี
14 followers|1,999,777 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
เมื่อวันที่ 18  พ.ย. 57   เด็กชายพงศกร   อ่อนพรม  , เด็กหญิงวันใส    รื่นรวย
และ เด็กหญิงอรทิพย์พรร    คงสบาย นักเรียนชั้นป.5/1  ได้รับรางวัลชนะเสิศ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
เด็กชายกิตติภณ  วงศ์เลขา  นักเรียนชั้น ป.4/1  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ   วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจำปี 2557  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ·  Translate
1
Add a comment...