Profile cover photo
Profile photo
Biznes Odpowiedzialny Społecznie
14 followers -
Witaj! Cieszy na, że zaglądasz na profil naszej fundacji na którym informujmy o bieżącej działalności.
Witaj! Cieszy na, że zaglądasz na profil naszej fundacji na którym informujmy o bieżącej działalności.

14 followers
About
Posts

Post has attachment
 Rozpoczął się cykl spotkań Porozmawiajmy  z BOSem przy kawie

 Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wspólnie z Uniwersytetem w Białymstoku w dniu 23.10.2015 r zorganizowała spotkanie studentów z przedsiębiorcami. Tematem było CSR. Była to impreza towarzysząca Targom Pracy na UwB, które odbyły się na WEiZ. Spotkanie poprowadziła reprezentująca Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie dr Elżbieta Sulima. W toczącej się konwersacji, głos zabrał Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Jan Borawski, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców Wojciech Winogrodzki, Prezes Fundacji BOS Mariusz Malinowski oraz studenci WEiZ. 
 Z dyskusji można wyciągnąć wnioski, że CSR to koncepcja porządkująca relacje zachodzące między biznesem a społeczeństwem. Jest to koncepcja społecznej odpowiedzialności, która pozwala spojrzeć na prowadzenie działalności gospodarczej z szerokiej perspektywy z poszanowaniem interesów każdego z podmiotów w otoczeniu biznesu. Przy realizowaniu swojego celu ekonomicznego przedsiębiorstwa mogą w sposób świadomy zarządzać swoimi wpływami społecznymi i środowiskowymi, biorąc odpowiedzialność za swoje decyzje. CSR ma szanse stać się standardem w Polsce w celu zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, postępu społecznego i ochrony środowiska.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
System oceny pracowniczej - charakterystyka produktu

System oceny pracowniczej jest to proces, podczas którego osądowi poddawane są cechy osobowe, postawy, zachowania oraz kwalifikacje. Wprowadzanie systemu oceny pracowniczej do przedsiębiorstwa są to działania wieloetapowe, niejednokrotnie angażujące wiele sił i środków. Ważna jest więc możliwość skorzystania z doświadczenia podmiotów zajmujących się opracowywaniem produktów tego typu.

Wprowadzenie ”Systemu oceny pracowniczej” niewątpliwie niesie ze sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa i jego pracowników. Profity dla samej firmy związane są z sferą finansową, która rozwija się w miarę wzrostu produktywności pracowników. Ponad to ”System oceny pracowniczej” pozwala na zweryfikowanie i utrzymanie wysokiego standardu kwalifikacji pracowniczych, jak również pomaga w pokonywaniu barier w komunikacji pomiędzy pracodawca a pracownikiem.

Należy zaznaczyć, iż uniwersalny system oceny pracowników w firmie nie jest możliwy do uzyskania. Na ostateczny kształt  produktu wpływ maja takie czynniki jak system wartości pracowników i wynikające z niego normy i postawy pracownicze, regulacje prawne, czy preferencje co do modelu pracy, nie można zapomnieć o pozycji samego przedsiębiorstwa na rynku. Skuteczność ”Systemu oceny pracowniczej” uzależniona jest od takich okoliczności jak zgodność z wytycznymi ogólnego i personalnego planu firmy, precyzyjnie sformułowanego celu wprowadzania systemu oceniania pracowników, odpowiednio dobranych kryteriów i technik oceniania oraz stosowania takiego samego systemu oceny do  wszystkich pracowników i  zaznajomienia pracowników z obowiązującym systemem.

W przedstawianym przez Fundację BOS produkcie ”Systemu oceny pracowniczej” pierwszym założeniem jest, że ocena będzie odbywać się okresowo. Natomiast zastosowanym narzędziem  oceny jest ”formularz oceny pracowniczej”, oceny w ramach formularza dokonuje zarówno osoba oceniana jak i osoba oceniająca w celu uzyskania szerszego obrazu kompetencji posiadanych przez pracownika. Struktura wspomnianego formularza opiera się na takich elementach jak dane osobowe, pozwalające na identyfikacje pracownika, ocena pracownika, uwagi do przeprowadzonej oceny oraz części zawierającej objaśnienie znaczenia poszczególnych kompetencji. Sama ocena pracownika wykorzystuje skalę ocen dobraną pod kątem możliwości ocenianych, natomiast oceniane są kryteria z takich dziedzin jak wiedza i rozwój zawodowy, obowiązki pracownicze, relacje interpersonalne. W ”Systemie oceny pracowniczej” oceniane kompetencje powinny być adekwatne do wymogów danej branży, przykładowo kompetencjami takimi mogą być przykładowo znajomość języków obcych, kwalifikacje zawodowe, sumienność i odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole. Wyniki oraz ewentualne uwagi do przeprowadzonej oceny pracowniczej powinny być omówione podczas spotkania z pracownikiem. Warto  przytoczyć kilka zasad prowadzenia takiego spotkania, po pierwsze spotkanie powinno opierać się na obustronnej wymianie i odbiorze informacji, tak aby jedna ze stron nie pełniła roli wyłącznie biernego słuchacza. Poruszane powinny być sprecyzowane opinie, cele oraz powoływane konkretne przykłady na ich poparcie. 

Realizacja założeń ”Systemu oceny pracowniczej” spełnia przede wszystkim  funkcje ekonomiczno - produkcyjne związane z poprawą wyników finansowych firmy, podniesieniem wydajności pracy, poprawę skuteczności organizacyjnej. Ponad to ”Systemom oceny pracowniczej” można przypisać funkcję społeczną - kształtują one postawę społeczno - zawodową, instrumentalną - ich zadaniem jest obserwowanie i weryfikacja osiągnięć zawodowych, aby maksymalnie wykorzystać potencjał pracownika, informacyjną - określają profil osobowościowy pracownika, ewaluacyjną - pozwalaj na wdrożenie zmian w strukturze zatrudnienia, oraz motywacyjną - uświadamiają pracownikom jakie czynniki definiują wysokość ich wynagrodzenia. 

Więcej informacji o przedmiotowym produkcie “System oceny pracowniczej” można uzyskać w biurze Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie pod adresem ul. Warszawska 44/1 (II piętro), 15-077 Białystok, lub telefonicznie pod numerem 85 307 05 88 lub 731 788 716, czy mailowo biuro@bosfundacja.pl.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-10-29
9 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
System motywacyjny - opis produktu

Wypłacenie wynagrodzenia pracownikowi nie jest wystarczającą zachętą do utrzymania pracowników skupionych i oddanych pracy. Przedsiębiorcy chcą myśleć o nowych sposobach zdobycia uwagi i zainteresowania pracownika  zadaniami przed nim postawionymi, czy po prostu firmą, powinny przyswoić umiejętność motywowania pracowników. Niestety prościej o tym powiedzieć niż to wykonać,  teoria i praktyka sposobów motywacji mogą przysporzyć przedsiębiorcom wiele problemów.

Fundacja Biznes Odpowiedzialny Społecznie wychodzi tym wyzwaniom na przeciw, tworząc w ramach doradztwa biznesowego produkty jakimi są ” Systemy motywacyjne ”. Są to sprawdzone rozwiązania dostosowane do specyfiki i profilu firmy, pozwala one przedsiębiorcy zaoszczędzić pieniądze i czas, które poświęciłby na poszukiwania odpowiednich rozwiązań. W związku z tym prezentujemy przykładowe rozwiązanie wypracowane na potrzeby produktu ” System motywacyjny”. 

Należy zacząć od faktu, iż aby opracować system motywacyjny niezbędnych jest kilka podstawowych założeń, takich jak to, iż system motywacyjny obowiązuje wyłącznie zakres podmiotów określony w dokumencie ” System motywacyjny ”, wachlarz osób obwiązanych może być określony w sposób szeroki jako ogół pracowników, czy też wąsko jako ograniczony krąg pracowniczy. Ważna jest również zależność wprowadzania  systemu motywacyjnego od sytuacji finansowo - ekonomicznej firmy oraz planu finansowego.

Mechanizmem o dużym znaczeniu w procesie motywowania pracowników jest podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Warto w ramach tych działań ustalić narzędzia pomocne w tym cyklu, mogą to być przykładowo szkolenia wewnętrzne jak i zewnętrzne. Finansowanie takich szkoleń w 100 % przez przedsiębiorstwo jest możliwe i przynosi wymierne efekty, jednak w sytuacji gdy firma nie może sobie pozwolić na takie koszta warto rozważyć dofinansowanie takich szkoleń. Szkolenia zapewniają  rozwój kompetencji pracownika, a przedsiębiorca tym samym zyskuje nie tylko pracownika, który dzięki docenieniu jego możliwości rozwoju jest bardziej zmotywowany i wydajny, ale także profity finansowe związane z pracą wykonywaną przez tego pracownika. 

Innymi czynnikami mającymi wpływ na motywacje pracowniczą mogą być takie instrumenty jak ubezpieczenie na życie w renomowanej instytucji ubezpieczeniowej, w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Zakres podstawowy takiego ubezpieczenia obejmuje na przykład zabezpieczenie rodziny, spłatę kredytu w banku, ochronę dziecka, ochronę od wszelkich wypadków. W ramach tych narzędzi można również wyróżnić rozwiązanie jakim jest oferta pracowniczego karnetu sportowego.  Ważne jest z uwagi na efektywność instrumentów motywacji aby przedsiębiorstwa produkcyjne dobierały je  indywidualnie do kadry pracowniczej danego przedsiębiorstwa. Doskonałym przykładem będzie zastosowanie w przedsiębiorstwie produkcyjnym, którego organizacja opiera się na działach zajmujących się odmiennymi zadaniami, pakietu sportowego w postaci wewnątrzzakładowych sportów drużynowych. Ukształtowanie pakietu sportowego jako sporty drużynowe, będzie w przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego pełnić szereg funkcji od utrwalania kompetencji pracowników zespołu poprzez rozładowywanie napięć między grupami pracowników, rozładowywanie stresu aż po budowę trwałych relacji między pracownikami poszczególnych działów.

Zmiany zachodzące na rynku pracy, związane z odmiennymi niż do tej pory oczekiwaniami pracowników co do standardów pracy, a miedzy innymi  wymagania od miejsca pracy zaspokajania nie tylko potrzeb finansowych ale i potrzeb wyższego rzędu takich jak samorozwój, bezpieczeństwo, prestiż. Firmy takie jak SM Mlekovita, SM Mlekpol, SaMASZ Sp. z o.o. są świadome wyzwań rozwijającego się rynku pracy w związku z czym zastosowanie systemów motywacyjnych jest standardem w ich przedsiębiorstwach. Wszystkie przedstawione powyżej rozwiązania mogą pomóc przedsiębiorcom w tworzeniu miejsca pracy, które pracownik nowej generacji będzie odbierał pozytywnie, jako miejsce spełniające normy stające się współcześnie podstawowymi, ale również jako przestrzeń, w której praca jest zarazem wyzwaniem i przyjemnością. Taki wizerunek wyzwala w pracownikach maksimum pokładów ich kreatywności, wszystkie wprowadzone narzędzia motywacyjne są stymulatorem procesu twórczego, w końcowym rezultacie prowadząc do wytworzenia innowacyjnych produktów i rozwiązań. Efektem działań firmy w dziedzinie motywowania pracowników jest fakt, korzystnego odbierania przedsiębiorstwa przez pracowników obecnych i potencjalnych, fakt ten sprawia, iż firma odnosi sukcesy ekonomiczne w swojej profesji. 

Więcej informacji o przedmiotowym produkcie “ System motywacyjny ” można uzyskać w biurze Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie pod adresem ul. Warszawska 44/1 (II piętro), 15-077 Białystok, lub telefonicznie pod numerem 85 307 05 88 lub 731 788 716, czy mailowo biuro@bosfundacja.pl. 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-10-22
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Standardy komunikacji wewnętrznej - charakterystyka produktu 

Jedną z usług stworzonych przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie w zakresie doradztwa biznesowego dla firm jest produkt ” Standardów komunikacji wewnętrznej ”. Komunikacja jest jednym z podstawowych mechanizmów wymiany informacji, natomiast bez sprawnie działającego systemu rotacji wiadomości przedsiębiorstwo nie może efektywnie wykonywać założonych zadań, ze względu na brak zrozumienia oczekiwań co do celu końcowego. Pomocne w tej sytuacji może okazać się skorzystanie z opracowania ” Standardów komunikacji wewnętrznej ”, aby system ten mógł sprawnie funkcjonować, należy oprzeć go na specyficznej strukturze pracowniczej, odpowiednio innej dla różnej kategorii przedsiębiorstw.

W związku z powyższym prezentujemy wypracowany przez nas zindywidualizowany model ” Standardów komunikacji wewnętrznej ”. Jak już zastało zaznaczone komunikacja jest to proces wymiany informacji, ale kwestia tego czy przekazywana informacja została odebrana tak jak wyobraża to sobie przekazujący, nastręcza często problemów w relacjach pracodawca - pracownik. Pracodawca przekazując zadania pracownikowi powinien określić je na tyle jasno, aby mogły być zrealizowane zgodnie z jego założeniami i w odpowiednim terminie. Pracownik za to winien mieć możliwość wyrazić swoje ewentualne wątpliwości, pytania czy sugestie. Aby cały ten proces odbywał się sprawnie nie powodując przestoju w pracy, produkt wypracowany przez Fundację BOS jakim są ” Standardy komunikacji wewnętrznej ” proponuje określić efektywne kanały komunikacji wewnętrznej jakie będą wykorzystywane w przedsiębiorstwie. Wykorzystuje się tu kanały komunikacji bezpośredniej i pośredniej, oba spełniają swoją rolę w sukcesywnym przekazywaniu informacji, natomiast należy rozróżnić że kwestie bieżące, o niskim priorytecie należy przekazywać drogą pośrednią czyli na przykład mailowo czy telefonicznie. Kanał bezpośredni czyli osobisty kontakt pracodawcy z pracownikiem warto zarezerwować na materię problematyczną o znaczącej doniosłości dla firmy.
 
Kolejnym narzędziem produktu ” Standardów komunikacji wewnętrznej ” są formy komunikacji wewnętrznej dostosowane do struktury komunikacji w przedsiębiorstwie. Przykładowo takimi formami do przekazywania informacji są tablice informacyjne, e-maile, spotkanie, zaś w integracji pracowników pomocne są imprezy szkoleniowe. Dodatkową formą, która uatrakcyjni proces komunikacji jest skrzynka uwag i pomysłów. Pomimo, iż komunikacja jest dla każdego człowieka codziennością, to  w relacjach pracowniczych warto zwrócić uwagę na formułowanie przedstawianych treści, w związku z tym w przedmiotowym produkcie wskazujemy listę pozytywnych zwrotów, które wykorzystywane w porozumiewaniu się wewnątrz przedsiębiorstwa podnoszą kulturę pracy oraz wpływają na pozytywną atmosferę w miejscu pracy. Rzeczywiste funkcjonowanie zaprezentowanych mechanizmów uwarunkowane jest również takimi czynnikami jak wsparcie pracowników w stosowaniu standardów oraz kontrola ich realizacji. Najważniejszymi punktami wsparcia i kontroli pracowników w stosowaniu standardów komunikacji wewnętrznej są znajomość przez każdego pracownika celów końcowych oraz zadań innych pracowników, aby praca  była bardziej skoordynowana i wydajna.
 
Stosując w firmie ” Standardy komunikacji wewnętrznej ” przedsiębiorca zyskuje wzrost wydajności i efektywności pracowników. Przepływ informacji w firmie jest sprawnym procesem. Wśród pracowników odnotować można wzrost motywacji do doskonalenia swojej pracy, co prowadzi również do  efektywniejszego wykorzystania potencjału pracownika. Najważniejszym dla przedsiębiorcy profitem wdrożenia ” Standardów komunikacji wewnętrznej ” jest pozyskiwanie korzyści finansowych ze  skutecznej realizacji  zadań i długoterminowych celów.

Więcej informacji o przedmiotowym produkcie “Standardy komunikacji wewnętrznej” można uzyskać w biurze Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie pod adresem ul. Warszawska 44/1 (II piętro), 15-077 Białystok, lub telefonicznie pod numerem 85 307 05 88 lub 731 788 716, czy mailowo biuro@bosfundacja.pl.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-10-15
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Fundusze unijne


Przedsiębiorstwa pragnące rozwijać swoją działalność w  kierunku biznesu odpowiedzialnego społecznie mają sposobność skorzystania z szeregu programów dofinansowań unijnych, które umożliwiają realizację często kosztownych ale efektywnych inwestycji. 
Na terenie województwa podlaskiego realizowane są takie programy jak ” Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”, ” Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach ”, ” Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R”, ” Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych ”, ” Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa ”, ” Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian ”
Jednym z elementarnych składników biznesu odpowiedzialnego społecznie jest ekologia, jest to dziedzina szczególnie ważna dla każdego człowieka, bowiem środowisko które nas otacza, sami je tworzymy. Działalność przedsiębiorcy często wiąże się z aktywnością na dużą skale, a tym samym ich oddziaływanie na ekosystem ma szerzej idące skutki. Racjonalny przedsiębiorca wdrażając politykę biznesu odpowiedzialnego społecznie uwzględnia w swojej pracy inicjatywy przyjazne dla natury. Działania takie są długofalową inwestycją, przynoszącą zyski  finansowe dla firmy. Ponad to praca w przyjaznym środowisku naturalnym, bezpiecznym dla człowieka i nie wpływającym niekorzystnie na organizm ludzki powinna być w dzisiejszych czasach jednym z priorytetów przedsiębiorców.
W związku z tak znaczącą rolą powyżej przedstawionego czynnika, przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania unijnego, które pozwoli im na realizację celów proekologicznych. Fundusz taki przewidziany jest w ramach działania ” Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii ”. Jest to dotacja z programu RPO Podlaskie, oparta na takich przedsięwzięciach jak  inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE)  biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi,  wraz z połączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. Budowa oraz modernizacja sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Beneficjentami powyższego programu są:
- mikro-, mali i średni przedsiębiorcy,
- producenci rolni i grupy producenckie,
- organizacje pozarządowe,
- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- jednostki organizacyjne JST,
- jednostki sektora finansów publicznych,
- podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno-prawnego,
Dofinansowanie przyznawane jest w trybie konkursowym. Czynnikiem decydującym o wyborze projektu do dofinansowania jest stopień spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący. Pierwszeństwo będą miały instalacje wykorzystujące energię słoneczną oraz mikroinstalacje służące do produkcji energii z biogazu, zagospodarowujące odpady pochodzące z rolnictwa i hodowli.  Szczegółowe kryteria określone zostały w Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru projektów do Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw 
( http://rpo.wrotapodlasia.pl/resource/file/download-file/id.1185 ). 
Władze województwa podlaskiego w Regionalnym Programie Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 przeznaczyły na program ”Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” kwotę 60 mln euro. Natomiast minimalna wartość wydatków kwalifikowanych ze strony beneficjentów wynosi 20 000 złotych. Wysokość dofinansowania wynosi w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw - do 70 % wydatków, zaś dla średnich przedsiębiorstw dofinansowanie wynosi - do 60 % wydatków. Nabór wniosków na przedmiotowy program odbędzie się w listopadzie 2015 r. 
Inwestycja w ekologię jest inwestycją, dzięki której można w znaczącym stopniu zwiększyć wydajność energetyczną , a z drugiej strony zmniejszyć koszty jej pozyskiwania. Działania takie są atrakcyjne dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa ze względów finansowych, a możliwość pozyskania dofinansowania pozwala na wdrożenie przedsięwzięcia na szeroką skalę. 
Więcej informacji o przedstawianym programie oraz o innych działaniach prowadzonych na terenie województwa podlaskiego  można  uzyskać  w biurze Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie pod adresem ul. Warszawska 44/1 (II piętro), 15-077 Białystok, lub telefonicznie pod numerem 85 307 05 88 lub 731 788 716, czy mailowo biuro@bosfundacja.pl.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Analiza CSR 

Biuro Poradnictwa CSR działające w ramach Fundacji BOS, świadczy dla przedsiębiorstw działających na terenie Białegostoku usługę analizy prawnej i etycznej dokumentu umowy o pracę pod kątem standardów i norm biznesu odpowiedzialnego społecznie. Naszym celem jest zasugerowanie środków, które mogłyby być uwzględnione w postanowieniach umowy, a które miałyby na celu humanizacje relacji wytwarzanych w stosunku pracowniczym, uniknięcie rozpraw będących wynikiem konfliktu przy jednoczesnym wzroście efektywności.

Podczas prac wykonywanych  na zlecenie podlaskiego pracodawcy, nad jednym z tego typu dokumentów stworzyliśmy listę proponowanych uwag, wskazaliśmy między innymi na takie kwestie jak: 
- Określenie zakresu czynności pracowniczych w umowie o pracę i związane z tym konsekwencje.
- Podkreślenie znaczenia zawarcia i wyodrębnienia elementów koniecznych umów tego typu. 
- Wprowadzające w błąd określenia miejsca wykonywania pracy, oraz wytyczne co do właściwego oznaczenia miejsca wykonywania pracy.
- Problem tytułowania pracowników jako kierowników, wskazanie na możliwość wprowadzenia pracownika w błąd. Właściwe używanie nazewnictwa zgodne z wytycznymi zawartymi w Kodeksie Pracy skutkuje w przyszłości brakiem negatywnych konsekwencji, takich jak spory z pracownikiem między innymi o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny, czy w ostateczności uniknięcie wypłaty odszkodowań.   Należy pamiętać, iż kierownicy w firmie mają specyficzne obowiązki i uprawnienia, na przykład stosuje się do nich inne regulacje dotyczące czasu pracy, oraz zazwyczaj obowiązują ich także korzystniejsze warunki zatrudnienia. Odpowiednie nazewnictwo zawarte już w umowie o pracę pozwala na uniknięcie stosowania zasad odnoszących się do kierowników do pracowników niższego zaszeregowania i na odwrót. 
- Nakreślenie możliwych problemów z wyrażeniem “dzień rozpoczęcia pracy”. Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, dzień ten może ale nie musi pokrywać się z datą pierwszego dnia świadczenia obowiązków pracowniczych. Błędne wypełnienie rubryki “termin rozpoczęcia pracy” niekiedy skutkuje nakazaniem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wykonania korekt w deklaracjach ubezpieczeniowych w zakresie zmiany daty zatrudnienia. Bywa również, że nieprawidłowo określony w umowie o pracę termin rozpoczęcia pracy jest kwestionowany przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracowniczej.
- Regulacja nagrody pracowniczej.
-Niezbędność szczegółowego wskazywania postanowień Kodeksu Pracy na które powołujemy się w umowie.


Postulowane zmiany mają na celu zmniejszenie strat finansowych jakie w przyszłości mogą powodować takie umowy a związane one są z trzema elemetami 
pozwy sądowe
negatywna opinia pracodawcy/utrata wizerunku
nie skuteczny sposób rozwiązywania wewnętrznych konfliktów w firmie

Więcej informacji o przedmiotowej usłudze analizy prawnej i etycznej pod kątem standardów biznesu odpowiedzialnego społecznie można uzyskać w biurze Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie pod adresem ul. Warszawska 44/1 (II piętro), 15-077 Białystok, lub telefonicznie pod numerem 85 307 05 88 lub 731 788 716, czy mailowo biuro@bosfundacja.pl.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Standardy obsługi posprzedażowej - opis produktu

Przedstawiamy kolejną usługę oferowaną ramach doradztwa biznesowego prowadzonego przez Fundację Biznes Odpowiedzialny Społecznie. Efektem są wypracowane dla przedsiębiorstw o różnych profilach zindywidualizowane “Standardy obsługi posprzedażowej”. Są one potężnym narzędziem, w formie spisanych procedur i kwestionariuszy służącym do wzrostu przychodów poprzez efekt pozytywnych wrażeń klienta. Prościej można to zobrazować klientem który nawet po dokonaniu reklamacji nie rezygnuje w przyszłości z usług firmy.

Łatwiej utrzymać posiadanego klienta niż zdobyć nowego.

Obsługą posprzedażowa nazywamy serwis prowadzony po fakcie sprzedania produktu lub usługi. Większość wsparcia posprzedażowego wiąże się z gwarancją, aktualizacją, czy usługą naprawy. Niektóre systemy obsługi posprzedażowej zawierają opcję ciągłego kontaktu z producentem oryginalnego sprzętu, w całym cyklu wykorzystywania produktu lub usługi, podczas gdy inne gwarancje są ograniczone czasowo. Obsługa posprzedażowa zawiera szeroki wachlarz usług mających na celu zaspokajanie potrzeb klientów. Jest zaprojektowana tak aby pomóc konsumentowi w prawidłowym korzystaniu z produktu, co generuje lojalność klientów wobec firmy lub marki i zapewnienia satysfakcje klienta. Jest to szczególnie wskazane przy produktach lub usługach które nie wyróżnia najniższa cena na rynku.

Nie ma jednego gotowego wzorca który można dopasować do przedsiębiorstw różnego typu, można jednak wyodrębnić kilka elementów wspólnych tworzenia standardów obsługi posprzedażowej. Poniżej zostanie zaprezentowany zarys rozwiązań wypracowany przez Fundację BOS dla jednej z polskich firm ’’Standardy obsługi posprzedażowej’’.
 
W finalnym produkcie Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie jakim są ’’Standardy obsługi posprzedażowej’’ odnajdziemy wyjaśnienie znaczenia samego zagadnienia obsługi posprzedażowej, oraz unaocznienie ważności standardów dla przedsiębiorcy. Kolejnym elementem produktu jest wyszczególnienie pozytywnych zachowań pracowników przedsiębiorstwa, które powinny być praktykowane w ramach funkcjonowania polityki posprzedażowej. Ponadto produkt zawiera wykaz elementów pomocnych w budowaniu wizerunku oraz szczegółowe określenie etapów procesu obsługi posprzedażowej. Kluczowym komponentem produktu jest system obsługi posprzedażowej klientów z indywidualnie dobranymi narzędziami owego systemu, na przykład narzędziem takim mogą być ankiety. Zasady działania poszczególnych instrumentów są dobierane do swoistego profilu przedsiębiorstwa oraz na tej podstawie określane są precyzyjne mechanizmy ich funkcjonowania. Na całościowy obraz “Standardów obsługi posprzedażowej” składają się również moduły takie jak mechanizm wsparcia pracowników w stosowaniu standardów polityki posprzedażowej oraz mechanizm kontroli realizacji tych standardów.

Zapewnienie doskonałej obsługi posprzedażowej klienta może nie tylko zapewnić przedsiębiorcy stałych klientów ale również spowodować wzrost ogólnej liczby klientów, co przekłada się na rozwój biznesu. Jeżeli przedsiębiorstwo zawiedzie w świadczeniu usług posprzedażowych istnieje duże prawdopodobieństw, iż dotychczasowy klient następnym razem będzie skłonny skorzystać z usług przedsiębiorstwa konkurencyjnego. 

Więcej informacji o przedmiotowym produkcie “Standardy obsługi posprzedażowej klienta” można uzyskać w biurze Fundacji Biznes Odpowiedzialny Społecznie pod adresem ul. Warszawska 44/1 (II piętro), 15-077 Białystok, lub telefonicznie pod numerem 85 307 05 88 lub 731 788 716, czy mailowo biuro@bosfundacja.pl. 
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-10-05
8 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z wprowadzenia praktyk CSR

Z prowadzenia biznesu odpowiedzialnego społecznie wynika szereg korzyści, które mogą przyczynić się nie tylko do poprawy wizerunku firmy, ale również mogą być znakomitą podstawą do redukcji kosztów, zmniejszenia ryzyka, wzrostu obrotów,  zwiększenia udziału w rynku, wdrażania innowacji, jaki i również oddziaływać na całe otoczenie. Elementem dodatkowym jest sama satysfakcja z prowadzenia biznesu uwzględniającego wymagania otoczenia. 
Główne korzyści wewnętrzne jakie ponoszą przedsiębiorstwa to:
- podniesienie poziomu kultury przedsiębiorstwa, 
- zwiększenie przewagi konkurencyjnej, 
- zwiększenie motywacji pracowników wszystkich szczebli, 
- wyraźnie zwiększony dostęp do najlepszych pracowników, 
- ogólna poprawa zarządzania,
- możliwość samorozwoju,
-  poprawa komunikacji,
- poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia,
- profesjonalizm działania,
- wyższa wydajność,
- wyższy poziom inwestycji,
- wzrost zainteresowania inwestorów.
Korzyściami zewnętrznymi związanymi z zastosowaniem standardów CSR są: 
- poprawa wizerunku i reputacji firmy, 
- uzyskanie większego zainteresowania ze strony mediów, 
- zrównoważony rozwój regionu czy kraju,
- bezpieczeństwo i niezawodność produktu/usługi,
- działania prewencyjne na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
- przejrzyste działania konkurencyjne,
- podniesienie wiarygodności finansowej firmy,
- tworzenie miejsc pracy,
- racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych. 
Wprowadzanie praktyk CSR należy traktować jako inwestycję, nie zaś postrzegać jako  koszty. Wszystkie wspomniane powyżej profity prowadzą w ostatecznym rozrachunku do korzyści finansowych.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Biznes odpowiedzialny społecznie a wymogi Unii Europejskiej 

Biznes odpowiedzialny społecznie jest regulowany na poziomie międzynarodowym, unijnym, jak i krajowym. Akty prawne, które są statuowane dotyczą zazwyczaj tylko podstawowych kwestii, ewentualnie władze dobrowolnie normują  kwestie CSR, pozostawiając przedsiębiorcom dużą swobodę na poziomie wprowadzania procedur CSR.  W  działaniach Unii Europejskiej można zauważyć chęć wypracowania coraz szerszych regulacji prawnych odnoszących się do dziedziny CSR. Miało by to na celu ujednolicenie standardów stosownych przez przedsiębiorstwa poszczególnych państw członkowskich, w wyniku czego państwa członkowskie UE zobowiązane byłyby do wdrożenia lub implementacji ustanowionych norm, natomiast przedsiębiorstwa będą miały obowiązek zastosować rozwiązania i praktyki statuowane na poziomie Unii Europejskiej. 
Jedną z takich inicjatyw jest obowiązek raportowania przez przedsiębiorców o swojej polityce dotyczącej kwestii środowiskowych, spraw społecznych, pracowniczych, poszanowaniu praw człowieka, czy przeciwdziałaniu korupcji, obowiązek ten został nałożony dyrektywą 2014/95/UE zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych  i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy. Nie wszystkie podmioty podlegają tym wymogom, dotyczą one jednostek zainteresowania publicznego oraz dużych spółek giełdowych, a konkretnie obowiązek ten  odnosi się do firm zatrudniających więcej niż 500 osób i posiadających sumę bilansową powyżej 20 mln euro lub przychody powyżej 40 mln euro. 
O ile jednostki zainteresowania publicznego w swoich raportach będą ujawniać informacje odnoszące się do niezbędnego minimum stosowanych przez daną jednostkę praktyk o tyle spółki giełdowe będą miały obowiązek sprawozdań dotyczących stosowania przez nie polityki różnorodności w zatrudnieniu, spółki objęte powinnością raportowania będą musiały stosować regułę “stosuj lub wyjaśnij”. Kraje członkowskie powinny transportować postanowienia dyrektywy do prawodawstwa krajowego do 6 grudnia 2016 r., a wejdzie w życie w dwudziestym dniu po opublikowaniu. Tekst dyrektywy Unii Europejskiej 2014/95/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy – do pobrania: 
http://www.mg.gov.pl/files/upload/22566/Dyrektywa_95_UE_tekst_PL.pdf
Photo
Photo
2015-09-28
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Standardy i normy  CSR

Biznes Odpowiedzialny Społecznie ( Corporate social responsibility ) oparty jest na standardach, które powinny być uwzględniane przez przedsiębiorstwa wprowadzające praktyki CSR, standardy te uwzględniają uczestnictwo w inicjatywach przynoszących profity dla społeczeństwa. Korzyści dla społeczeństwa płynące ze stosowania technik CSR mają wielowymiarowy charakter, przejawiają się głównie na polach ekologii, pracowników i warunków pracy. Funkcja przypisywana obecnie CSR jest to prowadzenie działalności przy uwzględnieniu wspólnych wartości,  dostrzeganie i docenianie ludzi w procesach związanych z działalnością przedsiębiorstwa oraz szerokie zastosowanie zasady społecznej odpowiedzialności. 
Istnieje szereg wytycznych, które pomagają implementować społeczną odpowiedzialność do programu przedsiębiorstwa, są to między innymi:

1. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych -  Zbiór zasad i standardów z różnych obszarów między innymi praw człowieka , praw pracowniczych, ochrony środowiska, kwestii podatkowych. 
http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=18475

2. Wytyczne Global Reporting Initiative ( GRI ) - Wytyczne w zakresie raportowania społecznego. 
https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx

3. Norma ISO 26000 - Zawiera instrumenty CSR o charakterze uniwersalnym, jakie mogą znaleźć zastosowanie w różnych kategoriach podmiotów, publicznych, prywatnych, a także non profit.
http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf

4. Norma SA8000 - Międzynarodowa norma zawierająca osiem warunków związanych z kategorią praw człowieka i praw pracowniczych.
http://www.mg.gov.pl/files/upload/10892/SA8000%202014_Polish.pdf

5. Standardy serii AA1000 - Dotyczą interesariuszy i wspomagają podmioty w procesach zarządzania.
http://www.aa1000.pl/standardy-aa1000

6. ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością – do głównych wymagań normy należą: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów procesów. 
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480092&page=1

7. ISO 14001:2005 – System Zarządzania Środowiskowego – obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki środowiskowej organizacji.
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480092&page=1

8. EMAS – System Ekozarządzania i Audytu – jest Wspólnotowym dobrowolnym instrumentem potwierdzającym ciągłe doskonalenie efektywności ekologicznej w organizacjach. Organizacje zarejestrowane w EMAS są w pełni zgodne z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska, posiadają funkcjonujący system zarządzania środowiskowego oraz komunikują efekty poprzez publikowanie deklaracji środowiskowej
http://emas.gdos.gov.pl/

9. PN-N-18001:2004 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – jest polską normą zawierającą zbiór wymagań dotyczących identyfikacji zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. 
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=480092&page=1
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded