Problemet med de 33% af kvinderne i matchgruppe 1, som ikke ønsker at arbejde er ikke at de ikke ønsker at arbejde.

Problemet er at de får penge fra samfundet når de træffer det valg.

Det er da helt fint for mig og fuldt forståeligt at der er en masse som ikke ønsker at arbejde af forskellige grunde. Det behøver de heller ikke gøre, hvis de bare har sparet op til friheden eller hvis deres familie eller ægtefælle bare betaler for det.

Men der er ingen grund til at betale dem ledigløn fra samfundets side.
Shared publiclyView activity