Shared publicly  - 
 
Страхотен тест по български език - проверка на правопис от Димитрина Игнатова Цонева | Моето здраве
Translate
Теста е съставен и предоставен от професор Димитрина Игнатова Цонева - изявен филолог по български език, автор на редица учебници и учебни помагала за правопис и правоговор. Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност. Тестови задачи с множествен отговор ...
1
Add a comment...