Zdjęcie profilowe na okładkę
Zdjęcie profilowe
Bhp-Proper Szkolenia BHP Kraków
O mnie
Wpisy użytkownika Bhp-Proper Szkolenia BHP Kraków

Wpis zawiera załącznik
Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - Pomagamy we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach. Opracowanie koniecznej dokumentacji, Minimum formalności.

Wpis zawiera załącznik
Procedury i instrukcje BHP - BHP Proper - Procedury określają wymagania z zakresu bezpieczeństwa, jakie należy spełnić, przygotowując oraz prowadząc prace na każdym stanowisku. Ich treść wynika z obowiązujących przepisów i zasad bhp, a także szczegółowych norm dotyczących maszyn, urządzeń, narzędzi, zabezpieczeń oraz wskazówek technologicznych dla różnych rodzajów prac.

Wpis zawiera załącznik
Kontrole zewnętrzne - BHP Proper - W ramach współpracy przygotowujemy pracodawców do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej (w zakresie dotyczącym BHP) oraz reprezentujemy naszych Klientów

Wpis zawiera załącznik
Ochrona przeciwpożarowa - BHP Proper - Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte w instrukcjach technologiczno-ruchowych.

Wpis zawiera załącznik
Audyt BHP - BHP Proper - W celu zapewnienia naszym Klientom najwyższego poziomu świadczonych usług przeprowadzamy również audyty wewnętrzne z zakresu bhp, czyli kontrolę warunków pracy.

Wpis zawiera załącznik
Pomiary natężenia oświetlenia i dobór oświetlenia w miejscy pracy - Oferujemy pomoc w doborze źródeł światła oraz profesjonalny pomiar natężenia oświetlenia. Pomiary wykonujemy w oparciu Normę 2012 roku PN-EN 12464-1

Wpis zawiera załącznik
Badania i pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy - Oferujemy doradztwo w określeniu czynników podlegających badaniom i pomiarom, pomoc w wyborze laboratorium oraz sporządzenie niezbędnej dokumentacji

Wpis zawiera załącznik
Wypadki w drodze do / z pracy - BHP Proper - Kartę wypadku, pracodawca i inne podmiot zobowiązane sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.

Wpis zawiera załącznik
Wypadki traktowane na równi z wypadkami przy pracy - BHP Proper - Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku zrównanego z wypadkiem przy prac odbywa się tak jak w podczas wypadku przy pracy.

Wpis zawiera załącznik
Wypadki przy pracy BHP Proper - Oferujemy Państwu swą pomoc w dokonaniu prawnej kwalifikacji wypadku, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie dokumentacji powypadkowej
Poczekaj na wczytanie kolejnych wpisów