Profile cover photo
Profile photo
Maciej Kurzyca
110 followers -
Human being, probably.
Human being, probably.

110 followers
About
Maciej's interests
View all
Maciej's posts

Post has shared content
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie internetowym "Cyfrowe spotkanie z Różokrzyżem"

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQyd22RuneBkNXrgYwISCGLjyeuNeK1ap7RQUABwFLejXy5w/viewform

dodatkowe informacje:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813257178774632&id=806176259482724
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
Serdecznie zapraszamy do Poznania na spotkanie zatytułowane:
Różokrzyżowcy o Róży
Znaczenie świata roślin w filozofii różokrzyżowców

Róża jest symbolem miłości. Najwyższym wyrazem miłości pozbawionym wszelkich przeciwieństw.
Jest to Boska Miłość - połączenie Boga i człowieka.
Celem Szkoły Duchowej Złotego Różokrzyża jest doprowadzenie róży, to znaczy tej Miłości do rozkwitu.

środa, 1 marca, godz. 18:00
Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)
wstęp wolny
Photo

Post has attachment

Post has shared content
Serdecznie zapraszamy do Opola na cykl spotkań: Ścieżka misteriów w naszych czasach
spotkanie pierwsze pt. Wibracje Wodnika budzą ludzkość

poniedziałek, 20 lutego, godz. 19:00
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Koraszewskiego 7-9
sala konferencyjna
Wstęp wolny

W dzisiejszych czasach promieniowania Wodnika przybierają na sile. Ich budzący i wyzwalający charakter powoduje to, że upadają stare systemy, wartości i skostniałe formy. Człowiek również jest poruszany i prowadzony dalej wzwyż ku duchowemu przebudzeniu. Bazą dla tego duchowego przebudzenia jest uśpiona duchowa iskra drzemiąca w sercu każdego człowieka.
Szkoła Złotego Różokrzyża jest wspólnotą osób dążących do tego celu, który jest prawdziwym sensem życia człowieka.
W trakcie tego cyklu spotkań chcemy przybliżyć Państwu filozofię i cel Szkoły oraz wyjaśnić jak rozumiemy takie pojęcia jak: mikrokosmos, endura, transfiguracja, dusza, reinkarnacja, karman i wiele innych. Opowiemy o Ścieżce odrodzenia prawdziwego, duchowego Człowieka i o tym dlaczego zdecydowaliśmy się na kroczenie tą Ścieżką.

Wibracje Wodnika budzą ludzkość
W pierwszym liście mowa jest o człowieku oraz o świecie, w którym człowiek żyje. Człowiek jest istotą podwójną: śmiertelną osobowością oraz nieśmiertelnym mikrokosmosem, znajdującym się obecnie w stanie upadku. W centrum mikrokosmosu, które pokrywa się z sercem śmiertelnej osobowości, spoczywa boska iskra, której głos pobudza człowieka do zrealizowania prawdziwego celu jego życia. Jest nim podźwignięcie mikrokosmosu ze stanu upadku i umożliwienie mu powrotu do świata boskiego. Promieniowanie Ery Wodnika (energia, która przybywa do nas spoza obszarów czasu i przestrzeni) wzywa człowieka do przeprowadzenia tego procesu.

Spotkania oparte są na siedmiu "Listach informacyjnych" pt.: "Różokrzyżowcy. Ścieżka Misteriów w naszych czasach". Bezpłatną broszurę z tekstem listów otrzymuje każdy uczestnik spotkań.
Tytuły kolejnych listów:
Wibracje Wodnika budzą ludzkość
Człowiek • Ziemia • Wszechświat. Rozwój świata i ludzkości.
Człowiek jako mikrokosmos
Droga do człowieka duchowego
Boska alchemia
Duchowa praca Różokrzyżowców
Uczniowie i Szkoła Duchowa

Daty kolejnych spotkań:
poniedziałek, 20 lutego, godz. 19:00
wtorek, 21 marca, godz. 17:00
poniedziałek, 24 kwietnia, godz. 20:00
poniedziałek, 15 maja, godz. 17:00
poniedziałek, 19 czerwca, godz. 17:00
Photo

Post has shared content

Post has shared content
Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu pt. Jakob Böhme - życie i twórczość oraz spotkanie z jego autorem Łukaszem Chwałko.
Film opowiada o życiu, twórczości i niezwykłej filozofii Jakuba Böhmego, którego mistyczne przeżycia i nieustające dążenie do Prawdy doprowadziły do głębokiego wglądu w naturę rzeczy: w istotę Boga, Człowieka oraz pochodzenie Dobra i Zła. Przez większość życia Böhme starał się przekazać te głębokie przemyślenia w licznych pismach, narażając się licznym, ale i zdobywając wielu wiernych słuchaczy, czytelników i przyjaciół.

Ta biograficzna opowieść o historii wybitnego zgorzeleckiego mistyka i filozofa, jego ideach i wpływie jaki wywarły one w świecie, jest niezwykłą kompilacją fabularyzowanych scenek z życia bohatera, obrazów przedstawiających ważne wydarzenia i miejsca z ówczesnej epoki oraz związane z tytułową postacią. Z drugiej strony, to seria wywiadów ze znawcami tematu, którzy próbują przybliżyć niezwykłą filozofię oraz jej ogromny wpływ na myśl filozoficzną na całym świecie.

Na temat Böhmego i jego twórczości wypowiadają się:
prof. Jan Tomkowski,
Jerzy Prokopiuk,
prof. Józef Piórczyński,
dr Andreas Hahn,
Matthias Wenzel,
prof. Wojciech Kunicki,
prof. Monika Rzeczycka,
dr Joel Burnell.

Praca nad filmem trwała pięć lat, a jego premiera odbyła się 4 czerwca 2016 w Kinie Poza Nova w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu.

W roli Jakuba Böhme: Paweł Syczyk
głos Jakuba Böhme: Michał Białecki
Kaligrafia: Janusz Stankiewicz
Syn Jakuba Böhme: Luke Rollans
Narracja: Gerard Pajewski
Zdjęcia i edycja: Sabin Kluszczyński i Joanna Sobieśniewska
Dźwięk: Jaroslavas Bobrovas
Scenariusz, reżyseria i produkcja: Łukasz Chwałko

wtorek, 21 lutego, godzina 18:30
Centrum Wrocławskie Lectorium Rosicrucianum,
Wrocław, ul. Wandy 7/11
wstęp wolny

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded