กิจกรรมวันเด็ก ปี 61 "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกับนักเรียนในช่วงเช้า มีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อความสุขและรอยยิ้มของเด็กๆ
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/1/18
40 Photos - View album
Shared publicly