คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 และ ผู้ประสานงานของเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง ร่วมสวดมนต์ บท ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมของโรงเรียน เมื่อ 20 กันยายน 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/18/18
19 Photos - View album
Shared publicly