คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารดำเนินกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง
เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 3 และ ป.5 เมื่อ 27 พค.2561
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/28/18
36 Photos - View album
Shared publicly