สสวท. จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี 2561 เมื่อ อาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 โดยมีนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมจำนวน18 คน ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อ.เมือง จ.เพชรบุรี
PhotoPhotoPhoto
11/7/18
3 Photos - View album
Shared publicly