13 มิ.ย. 60 ผู้อำนวยการโรงเรียนและตัวแทนคณะครู นักเรียน ส่งมอบดอกไม้จันทน์ที่คณะครู และนักเรียนได้จัดทำขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการถวายพระเพลิง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 2 นำสู่ส่วนกลางต่อไป
PhotoPhotoPhoto
6/28/17
3 Photos - View album
Shared publicly