อบรม Computational Thinking & Coding Robotics for Thailand 4.0 โดย คุณมานิตย์ จันสุทธิรางกูร และทีมงาน บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 15 พ.ค.61
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
16 Photos - View album
Shared publicly