ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่งทั้ง 2 คนที่ได้รับรางวัลตามโครงการพัฒนาอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสสวท. ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ไบเทค บางนา
- ด.ช.นพรุจ ตั้งวงค์ เหรียญเงิน คณิตศาสตร์ ป.3
- ด.ญ.บุญยวีร์ วิริยวงวานศ์เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ป.6
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
4/6/18
11 Photos - View album
Shared publicly