การประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2 โดยผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะผู้บริหารที่รับผิดชอบ ในด้านต่างๆ
เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน เมื่อ 20 พฤษภาคม 2561
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
17 Photos - View album
Shared publicly