ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (10.30-12.00 น.) เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบวินัยนักเรียน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/7/17
12 Photos - View album
Shared publiclyView activity