คณะครูอบรมเรื่อง “หัวใจสำคัญของการให้บริการที่ดี”โดยทีมของอ.ดวงใจ
ตั้งสง่า เพื่อให้ครูได้มีความรู้ในเรื่องของการบริการที่ดีในแง่มุมต่างๆ (4 พ.ค.61)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
12 Photos - View album
Shared publicly