คณะผู้บริหารและครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมาสู่โรงเรียนของเราต่อไป (2-3 ธันวาคม 59)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12/19/16
8 Photos - View album
Shared publicly