บรรยากาศห้องเรียน STEM การเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยห้องที่ทันสมัย วิธีการสอนด้วยการทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือที่พร้อมกับการเรียน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/7/17
7 Photos - View album
Shared publiclyView activity