ฝ่ายอนุบาลจัดกิจกรรรมวันคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ คุณแม่ร่วมกิจกรรมกับลูก ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก เด็ก ๆ สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ และมีความสุขกันทุกคน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม (2 ส.ค.59)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2016-08-03
24 Photos - View album
Shared publicly
Related Collections