นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชมนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ “ ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) บ้านโป่ง
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/7/17
12 Photos - View album
Shared publicly