กิจกรรมมอบผ้าแก่ผู้ได้รับเลือกจากเพื่อนๆในห้องให้ทำหน้าที่หัวหน้าและรองหัวหน้าห้องในโครงการประชาธิปไตยในวัยอนุบาล (11 ส.ค.60)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/23/17
5 Photos - View album
Shared publicly