รับโล่ และเกียรติบัตร “สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ของจังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ “ จาก ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ในงานนิทรรศการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดราชบุรี ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ราชบุรี (9 ส.ค.61)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
11/7/18
12 Photos - View album
Shared publicly