คุณครูศรชัย สุวรรณปากแพรก คุณครูฤดีรัตน์ ชูอรุณ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมพิธีวันวชิราวุธ เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือไทยจัดโดย สพป.รบ.2 ณ ค่ายหลวงบ้านไร่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เมื่อ 25พฤศจิกายน 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/1/18
10 Photos - View album
Shared publicly