คณะผู้บริหารคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงานโรงเรียนอุดมวิทยา นำเทียนพรรษาที่นักเรียนร่วมกันหล่อและผ้าป่าสามัคคี ถวายวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
7/26/17
25 Photos - View album
Shared publicly