คุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานปฐมวัย ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และทีมงานครูสอนว่ายน้ำแนะนำ การใช้สระน้ำของโรงเรียน สำหรับเด็กๆ ที่จะได้เรียนในปีการศึกษานี้
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
13 Photos - View album
Shared publicly