29 มิ.ย.60 พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยคุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน โดยจะนำเทียนและผ้าป่าสามัคคี ถวาย ณ วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ของปี 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
7/5/17
15 Photos - View album
Shared publicly