นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รร.อุดมวิทยา ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเจ้าหน้าที่ร.พ.บ้านโป่ง นำโดยคุณนิตยา ศิรินุกูลพิพัฒน์ (พยาบาลวิชาชีพ) และคณะ เมื่อ 28 สิงหาคม 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/29/17
6 Photos - View album
Shared publicly