ท่านผู้อำนวยการ ท่านผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนอุดมวิทยา ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม 1 สัจจะ 1 ความดี ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นพระราชกุศล และบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน (22 พ.ย.59)

PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
12/19/16
31 Photos - View album
Shared publicly