21 มิ.ย. 60 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้ง สมาชิกสภานักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกกต.จังหวัดราชบุรี ให้ความรู้และนำเครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกส์ มาใช้ในกิจกรรมนี้ด้วย
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/28/17
20 Photos - View album
Shared publicly