"พิธีถวายพระพรระดับปฐมวัย"
คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในพิธี ถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ( ประกอบด้วยพิธีถวายพระพร การนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การร้องเพลงเทิดพระคุณแม่ และเพลงสรรเสริญพระบารมี ) ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมวิทยา (11 ส.ค.60)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/23/17
19 Photos - View album
Shared publicly