คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในการทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ของกองลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อ 28 มิถุนายน 2560
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/28/17
37 Photos - View album
Shared publicly