ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 พร้อมทั้งแนะนำสระว่ายน้ำ ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองได้ชม โดยในปีการศึกษา 2561 นี้เปิดใช้งานและสอนนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปี่ที่ 6
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/28/18
10 Photos - View album
Shared publicly