คุณครูกาญจนา วีรวงศ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและ นักเรียน โรงเรียนอุดมวิทยา รับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการบริจาคโลหิต จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่10 มิ.ย.60 ณ หน่วยบริจาคโลหิตภาค4 จ.ราชบุรี
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/28/17
5 Photos - View album
Shared publicly