คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน แสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตบอลชายอายุ ๑๐ ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ นักกรีฑาอนุบาล ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และ รางวัลประกวดห้องเรียน ตลอดจน ตัวแทนนักเรียนที่รับเข็มการปฏิบัติตนตามค่านิยม ๑๒ ประการ ของห้องเรียนต่างๆ เมื่อ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2/1/18
8 Photos - View album
Shared publicly