คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยา อบรม เกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยี 4.0 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับยุคดิจิตอล และโลกแห่งเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยคุณชานนท์ อมรชัยศักดา และคุณมณฑิรา ( ครูฝ้าย ) เมื่อ 5 พฤษภาคม 2561
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
16 Photos - View album
Shared publicly