"ธรรมะสัญจร" นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ศึกษาความรู้ ด้านพระพุทธศาสนา ณ วัดใหม่เจริญผล ท่าเรือ ท่ามะกา กาญจนบุรี โดยมีคณะพระอาจารย์ให้ความรู้กับเด็กๆ (2 ส.ค.60
)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
8/23/17
11 Photos - View album
Shared publicly