ปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 นำโดยคุณครูสุมาลี ห่อทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายปฐมวัย และคณะครูชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตลอดจนการสาธิตการสอนภาษาอังกฤษจากสถาบัน Fun language
เมื่อ 13 พฤษภาคม 2561
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
5/30/18
23 Photos - View album
Shared publicly