ผู้อำนวยการโรงเรียน ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (08.30 น.- 10.00 น.) เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน ระเบียบวินัยของนักเรียน
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6/7/17
9 Photos - View album
Shared publiclyView activity