ปลงผมเตรียมบรรพชา สามเณร ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ (20 ต.ค.60)
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
1/22/18
38 Photos - View album
Shared publicly